23
apr
2019

Vikten av design i teknikindustrin – Design to conquer the world

Som strategisk partner till Techarenan representerar Teknikföretagen en stor del av svensk teknikindustrin och utvecklingen av design inom tech. Därför lyfter man nu denna gren med seminariet ”Design to conquer the world”.

Design to conquer the world

Sverige är kända globalt för att vara ett föregångsland inom digitalisering, teknik och design. Därför har det på Techarenan Summit blivit allt viktigare att även fånga upp designelementet oavsett om det är en produkt, service eller ett användargränssnitt.

– Bra design är en stark konkurrensfördel för teknikföretag. Därför är nu till exempel också Stora Designpriset en del av Techarenan Summit, säger Omid Ehklasi, vd på Serendipity Communications och grundare av Techarenan.

Under årets Techarenan Summit arrangerar Teknikföretagen seminariet Design to conquer the world där framstående teknikföretag som Polestar, Cake och Ericsson deltar.

Vikten av design

Pär Heyden är head of brand på Polestar och är också en av deltagarna i Teknikföretagens seminarie Design to Conquer the World. Han berättar att design för dem inte bara handlar om deras biltillverkning eller produkttillval, utan att det sträcker sig mycket längre än så.

"Vi spenderar väldigt mycket tid på att utforma alla upplevelser och kontaktytor kunder har med vårt varumärke."

Pär Heyden, head of brand, Polestar

– Du kan inte sälja en ful bil i dag. Många företag verkar lite trötta och orkar inte gå hela vägen och stå fast vid sina idéer. Kompromisser och för många fokusgrupper har förstört åtskilliga produkter, säger Pär Heyden.

Högre konsumentkrav på design

Han menar att vikten av design är ofrånkomlig i tekniksammanhang då alla produkter som tillverkas får en design oavsett om den är planerad eller inte. Samtidigt ställer konsumenter högre krav på allt från användbarhet och klimatpåverkan – och där är designen en viktig faktor.

– Det viktiga är att se design, och de iterativa kreativa processer det för med sig, som ett verktyg för mer än bara en snygg förpackning av en redan färdig produkt, säger Pär Heyden.

Anmäl dig till Techarenan Summit den 24 april här.