Det är inte ovanligt att organisationer och företag fastnar i långa interna processer och tappar kundfokus. Processer som slukar resurser och energi – samtidigt som kunderna blir alltmer missnöjda. Transformator Design vill lösa problemet.

– Vi hjälper organisationer och företag att utveckla både sig själva, sin affär och sina tjänster utifrån ett kundperspektiv, säger Anna Grieves, vd på Transformator Design.

Lösningen, som de kallar servicedesign, är både en metod och ett förhållningssätt.

– Ett typiskt uppdrag kommer ofta från organisationer som har förstått att deras kundnöjdhet har sjunkit. Eller att deras relation med medborgare och allmänhet har blivit sämre och att organisationen inte lever upp till förväntningarna, säger hon.

 

Samarbetar med tre bolag

I augusti i år slogs Transformator Design samman med tre andra bolag: Daytona, itch och Acando. Det nya samarbetet går än så länge under namnet Business Design Studio – eller den interna benämningen ”Studion”.

Första steget har inneburit att skapa arbetsgrupper, så kallade samarbetsströmmar, för att kartlägga hur de olika bolagen arbetar och i framtiden ska kunna samarbeta – inom till exempel marknadsföring, internkommunikation, planering samt kultur- och identitetsfrågor.

– Sammanslagningen är fortfarande inne i en sökande process där det inte finns några självskrivna svar, säger Anna Grieves.

 

Kunden i fokus

Det är Acando som har förvärvat de andra bolagen men i uppbyggnaden av den nya organisationen i Business Design Studio är alla jämbördiga med en gemensam och tydlig målsättning: människan och kundupplevelsen i centrum.

– Det är inte ovanligt att det mänskliga perspektivet tappas bort längs vägen när organisationer ska implementera olika förändringar, inte minst i större projekt där man lämnar över från en enhet till en annan. Det ska vi förhindra, säger Anna Grieves.