– Digitaliseringen förändrar samhället och skapar möjligheter för innovation. Det finns ett stort behov av att på kort tid förnya organisationer, processer och konsumtionsmönster. Kvaliteten hänger på designprocesserna, säger Darja Isaksson.

Utöver yrket som konsultande digital strateg är hon bland annat styrelseledamot för Stiftelsen Svensk Industridesign och ledamot i regeringens nystartade digitaliseringsråd – med hälsa, smarta städer och livslångt lärande som fokusområden.

 

Design avgör kvalitet

Genomgripande samhällsförändringar innebär nya arbetsprocesser och höga krav på lösningar. Utvecklingen går fort men Darja Isaksson ser ingen motsättning mellan digitalisering och kvalitet. Avgörande är hur mötet mellan produkt och användare designats.

– Vi som jobbar med design vet att produktens kvalitet till stor del hänger på designarbetet. Det är en sådan viktig del för att förstå behov och utforska möjligheter.

 

Offentlig sektor oroar

Något som dock oroar Darja Isaksson är digitaliseringens hastighet. Sverige ligger på tredje plats i Networked Readiness Index 2016, men gällande offentlig sektor så långt ner som på 23:e plats. Den digitala kompetensen är ojämnt fördelad i samhället.

– Vi ser en explosion av nya möjligheter som vi inte kan dra nytta av i Sveriges offentliga sektor, så som den ser ut i dag.

Hon är ändå hoppfull. Det finns gott om designkompetens och innovationer, men saknas tvärperspektiv och förutsättningar för skalbarhet – så att fler områden kan dra nytta av banbrytande innovationer.

– Vi behöver driva designprocesser som skapar nytta, med ökad transparens och individperspektiv. Det handlar om att förstå medborgarnas behov och skapa träffsäkra lösningar som de vill använda.