Vad är det som är så speciellt mer er design?
– Flygledare hanterar ett komplext flöde av en stor mängd information via flera program och gränssnitt. Veryday och Swedavia har tagit fram ett nytt gränssnitt som går snabbt att läsa av och är enkelt att förstå. Informationsflödet har förenklats och blir lättare att avkoda. Resultatet är ett helt nytt verktyg som förbättrar förutsättningarna till en effektiv hantering av flygtrafiken från Arlanda.

Hur har designprocessen sett ut?
– Flygledare och alla nyckelpersoner inkluderades tidigt i processen. Några var skeptiska till att delta, men redan under första workshopen insåg alla vilka fördelar det nya arbetssättet hade.

– Genom att visualisera och bygga tidiga prototyper kunde vi tydligt visa på för- och nackdelar med olika idéer, dessutom kunde vi testa hur våra koncept fungerade i praktiken med hjälp av riktiga data. Vi fick tillgång till flygledarnas kreativitet och idéer, och snabb feedback från dem på våra egna förslag.

Vilka utmaningar har ni stött på längs med vägen?
– En utmaning var att komma överens med användarna om vilken data som faktiskt är viktig, när den är viktig och hur den kan presenteras. En annan utmaning var att övertyga användarna om att tänka nytt och annorlunda i en miljö där säkerhet, rutiner och gamla arbetssätt gör att förändring går trögt. Man kan säga att vi utöver designen har byggt en ny mental modell för gränssnittet.

Vilka affärsmärsmässiga fördelar vinner ni med en god design?
– Med det nya gränssnittet får vi en effektivare hantering av avgångarna från Arlanda, högre kvalitet på informationen som delas av alla aktörer i processen och effektivare flygvägar i det europeiska luftrummet. Det tjänar alla på. Alla företag på Arlanda kan arbeta mer effektivt, vi utnyttjar de resurser vi har bättre, färre flighter blir försenade. Att slippa stå i kö i väntan på start skapar positivt mervärde för flygresenärerna. Det finns även klara miljöfördelar med det här, vi minskar både bränsleåtgång och koldioxidutsläpp.

– Allt detta hjälper Arlanda att stärka sin konkurrenskraft och nå sitt mål att bli Skandinaviens ledande flygplats 2020.

Varför tror du att ni gått till final?
– Vi har arbetat på ett sätt där vi tidigt och längs med hela vägen tagit in synpunkter, idéer och kontinuerligt utvecklat designen. Resultatet är en produkt som är lätt att överblicka och använda och den passar bra in i den befintliga miljön. Den effektivare flygtrafiken, ökade konkurrenskraften för Arlanda och miljövinsterna är ett direkt resultat av arbetet och både användare och kunder är nöjda.

– Projektet med råge överträffat förväntningarna och sättet att arbeta är en inspiration för kommande projekt inom Swedavia, Luftfartsverket och EU-projekt för effektivare flygtrafik.