Permobil F5 är finalist i Stora designpriset 2016. Men vilken är hemligheten bakom denna nya rullstol som ska förhöja livskvaliteten? Det kan Jonas Jähkel, industrial design manager på Permobil, svara på.

Vad är det som är så speciellt mer er design?
– Permobil F5 Corpus och Corpus VS är en elektrisk rullstol inom kategorin ”complex rehab” som riktar sig till användare med utmanade diagnoser och komplexa behov. Hos de andra rullstolar med ståfunktion som finns på marknaden i dag har man kompromissat med form och övriga funktioner. Vi har överträffat all tidigare funktionalitet utan att göra avkall på formen, genom att satsa på innovation och frångå vedertagna lösningar. En viktig insikt var att jobba bort de stigmatiserande elementen, som till stor del bestod av olika mekaniska lösningar.

 

Permobil F5/Corpus VS – finalist Stora Designpriset 2016

 

Hur har designprocessen sett ut?
– Designprocessen startar genom att ett uttalat behov, vanligtvis ett marknadsbehov, inleder en konceptstudie. Studien syftar till att bredda perspektivet och tillföra värde i form av uppfyllda behov, till exempel användarbehov, positionering, interna behov, externa krav, tillämpning av ny teknik, affärsstrategi och varumärkesidentitet. Konceptstudien rätar också ut de stora frågetecknen som annars riskerar att försena det efterföljande projektet. Projektet bryter ner, vidareutvecklar och produktionsanpassar, sedan följer inköp och produktion.

Vilka utmaningar har ni stött på längs med vägen?
– Den största utmaningen var att sälja in den så kallade AP-tilten internt. Den förändrade helt hur vi bygger våra rullstolar och beslutet innebar därmed en enorm risk, men samtidigt helt nya möjligheter. Det krävdes en hel del övertygande, men vi fick gehör till slut, och det är vi glada för i dag.

Vilka affärsmässiga fördelar vinner ni med en god design?
– Upphandlare hos kommuner och landsting tar ingen direkt hänsyn till god design, men den subjektiva bedömningen, engagemanget hos säljkåren, den interna peppen hos dem som utvecklar produkterna och framför allt uppskattningen från våra användare och den efterfrågan det skapar, syns tydligt i försäljningssiffrorna.

– I dag har det gått ett år från det att vi började sälja F5 Corpus/Corpus VS, och den står redan för 21 procent av vår försäljning, vilket motsvarar en halv miljard kronor. Vi har dessutom hunnit ta fram och lansera F3 Corpus, en ”lillebror” som bygger på samma plattform. Om vi räknar med den, så har de tillsammans sålt för en miljard sedan lansering.

Varför tror du att ni gått till final?
– Jag vill tro att juryn ser komplexiteten hos både produkt och kravbild. Att man uppskattar hur vi trots detta lyckats åstadkomma en helhet som är mer än bara summan av dess parter, samt minskat det stigma det innebär att sitta i en el-rullstol.

– Men framför allt att juryn ser vilken nytta produkten gör på både individ- och samhällsnivå.