15
Dec
2017

Mats Widbom om rollen som ny vd för Svensk Form

Vid årsskiftet blir Mats Widbom vd för Svensk Form i Stockholm och lämnar Svenska institutet i Paris. Han berättar om design i förändring och storslagna framtidsplaner.

Nedräkningen för tiden som chef för Svenska institutet i Paris och Sveriges kulturråd i Frankrike har påbörjats för Mats Widbom. Om bara några veckor flyttar han till Stockholm för att bli Svensk Forms 33:e vd.

– Det känns som att sluta cirkeln när jag nu återvänder till formområdet och Stockholm. Svensk Form är en organisation som jag följt och samverkat med i många år och det ska bli otroligt spännande att tillträda det nya uppdraget, säger han.

 

Design i förändring

Mats Widbom är från början arkitekt och när han utbildade sig var ekologiskt byggande, postmodernism och formfrågor uppdelade i olika läger. I dag ser det helt annorlunda ut, menar han.

– Design knyter samman teknikutvecklingen med samhällsengagemanget kring klimat och miljöfrågor. För att skapa hållbara samhällen krävs innovativa tekniska lösningar som formgivare gestaltar.

Den snabba utvecklingen, där digitalisering och robotik är starkt pådrivande faktorer, gör att designkartan måste ritas om i stort sett varje år.

– Digitalisering och virtuell design genererar nya typer av designuppdrag, men är också en relief för annan formgivning. Behovet av det taktila och objekt i det fysiska rummet kommer säkert växa sig ännu starkare som en motpol. Det är två parallella spår som kommer driva på designutvecklingen.

 

”3D-skrivarens nya möjligheter är väldigt intressanta. I framtiden kommer man kunna 3D-printa flygplan, bilar och hus som är lättare och bättre för miljön. Det kommer att bli en teknikrevolution.”

Mats Widboms formsspaning

Mats Widbom vd Svensk Form

Form i huvudroll

Enligt Mats Widbom har form stor potential att bli en sammanhållande länk för forskning, innovation, teknik, innehåll, människa och samhälle. På Svensk Form kommer han att jobba för att bygga allianser mellan de olika områdena – bland annat genom att driva frågan om ett designcenter i Stockholm.

– Ett designcenter som lyfter fram formgivare och nya designlösningar behövs för att kunna beröra både en bred allmänhet och beslutsfattare och opinionsbildare, säger han.

Han ser fram emot att dra fördel av den stora potentialen i Svensk Forms 13 regionalföreningar – för till exempel gemensamma utställningar, projekt och initiativ. Samtidigt hoppas han kunna bidra med sin mångåriga erfarenhet från den internationella arenan och sitt internationella nätverk. Förutom Frankrike har Mats Widbom även arbetat som kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington och varit ordförande för den svenska sektionen av International Council of Museums.

– Svensk Form har dessutom ett designsamarbete som ständigt utvecklas genom samverkan med aktörer som Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Stiftelsen Svensk Industridesign. Med gemensamma krafter kommer vi att göra stor skillnad, säger Mats Widbom.

Det här är Svensk Form

  • Ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen.
  • Grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen.
  • Riktar sig till privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur.
  • Vid årsskiftet tillträder Mats Widbom som föreningens 33:e vd.