Runtom i landet arbetar ett 40-tal inkubatorer och cirka 30 science parks med att förnya näringslivet. I branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) möts de för att utbyta erfarenheter och idéer.

 

Mötesplats för innovation

SISP verkar för att skapa bästa möjliga innovationsförutsättningar för sina medlemmar, och i förlängningen även för fler företag i Sverige. Medlemmarnas erfarenhetsutbyten är en viktig del och för att rätt klimat ska uppstå bör stora bolag träffa små företag och forskare ha möjlighet att möta industri, exemplifierar Magnus Lundin, vd för SISP. För detta behövs arenor där företag, forskare, universitet och organisationer kan mötas.

– Tillsammans skapar vi dessa mötesplatser där vi erbjuder ett smörgåsbord av kompetenser och idéer – en bra blandning av individer med olika perspektiv. Ur ett samhällsperspektiv är det ett sätt att snabbare få mer, och fler, innovativa bolag, säger Magnus Lundin.

 

Användaren i centrum

Innovationsprocesser kan enligt Magnus Lundin se olika ut hos olika företag. Men oavsett process måste användaren vara i centrum.

– I slutändan handlar det om att nå användarna. Alltför många idéer bygger på ”kul teknik” och inte på vad kunden vill ha. Väcker du inget intresse har du heller ingen affär, säger han.

 

Design kan avgöra

Ett sätt att nå fram till användarna är genom god design. Magnus Lundin menar att design ofta kan vara avgörande för om en produkt eller tjänst lyckas.

– I takt med att utvecklingen går snabbare blir bra design bara viktigare. I dag är det en konkurrensfaktor. Ta alla appar som exempel – det finns många appar för en och samma funktion, men med helt olika användarvänlighet.

Funktionalitet och användarvänlighet är ledord.

– När man tappar kopplingen till funktionalitet är man fel ute. Man får aldrig glömma att kundens behov måste stå i centrum. Innovation och design ska gå hand i hand, säger Magnus Lundin.