Svaret är att allt är noga analyserat, utvecklat, testat, och testat igen. Skyddskläderna är framtagna för att användas av skogshuggare och andra yrkespersoner som arbetar utomhus med tunga arbetsuppgifter under långa dagar, och med höga krav på säkerhet, komfort och följsamhet i plaggen. Dessutom ville arbetsgruppen att plaggen skulle ”kännas Husqvarna” och se snygga ut.

– När vi startade projektet ville vi göra något som vi inte gjort tidigare. Vi gjorde en analys av hur vi kan få kläderna bekväma i de här miljöerna, bröt ner funktioner och behov, berättar Rajinder Mehra.

 

Många parametrar

Till exempel: var behövs förstärkningsmaterial, var behövs ventilation, stretch, vindskydd, och skydd mot väta? Dessutom måste man ta hänsyn till det insydda sågskyddet, det vill säga de partier som enligt lag måste hindra sågkjedjan.

– När det gäller textil så finns det fler parametarar att ta hänsyn till. Vi har testat hur de olika materialen faller, hur de fungerar tillsammans, hur finnishen blir när man syr, hur plagget sitter när man har det på sig.

I arbetsgruppen fanns två designers, två från produktledningen och en produktspecialist. En utomstående person med erfarenhet från outdoor-sortiment har också varit med som bollplank under arbetets gång, och många testpersoner har provat och utvärderat plaggen.

 

Slits efter ett år

Men trots att plaggen är relativt nya på marknaden har Rajinder Mehra och hans team redan börjat fundera på hur de kan utveckla sortimentet till lanseringen av nästa kollektion.

– De som arbetar i kläderna sliter ut dem efter ett år, och efter några år vill de ha något nytt.

Vad har ni fått för reaktioner av de som använder kläderna?
– De har hört av sig och är positiva, och stolta över att bära dem. Det känns otroligt roligt, tycker jag.

 

Äran viktigare än pengar

När ni mottog Stora Designpriset på 250 000 kronor i våras, ska hälften användas till forskning och utveckling, hälften får ni förfoga över själva. Vad ska ni göra med pengarna?
– För oss var äran av att få priset det största. Vi har inte begärt ut pengarna än, men vi har en del idéer.

Kan du ge något exempel?
– Det skulle vara roligt att göra något med kläder, något som är funktion och design tillsammans, och som kan inspirera användaren. Eller laborera tillsammans med textilhögskolan i Borås för att hitta ett material med bra funktion och prestanda, säger Rajinder Mehra.