Jonas Samrelius, senior designer och delägare i Howl Studio menar att design handlar om att utveckla en bra upplevelse.

– Modern design sträcker sig bortom enskilda produkter. Det är ett verktyg för företag och organisationer att driva affärer och bygga långsiktigt värde.

 

Return of design

Genom att definiera det övergripande syftet – till exempel att hitta en ny marknad eller öka intäkterna – kan man göra upplevelsen mätbar. Detta är det verkliga värdet av design som då blir ett verktyg att driva affärer. Man brukar prata om Return of design, att få tillbaka något som i förväg är definierat, enligt Jonas.

– Hela vår utvecklingsprocess bygger på att veta och inte gissa resultatet. Alla upplevelser vi tar fram är ett resultat av insikter om vad människor verkligen behöver och går igång på.

För att pröva att idéerna leder i rätt riktning jobbar Howl i korta iterationer för att snabbt ta fram fungerande prototyper som de kan prova tillsammans med sina kunder. Därmed ser designbyrån direkt om upplevelsen blev som det var tänkt, både ur upplevelse- och affärsperspektiv.

Design har blivit viktigare än någonsin, ett faktum som affärsvärlden nu tagit till sig, menar Jonas. Man tar design på allvar.

– Bolagen med högst värde har design som en fråga för ledningen. De har förstått att design management tillför komplexa värden.

 

Den stora designfrågan

Den stora designfrågan är, enligt Jonas Samrelius, att vi nu och i framtiden går från produkt till tjänst, från hårdvara till data med icke-fysiska upplevelser. En av de största utmaningarna är miljöfrågan. Genom att vara delaktiga i hela utvecklingsprocessen kan Howl Studio påverka och kontrollera så att produktutvecklingen blir hållbar. Det gäller både ekonomiska och miljömässiga värden.

– Det viktigaste är att hitta sätt att få det vi behöver och vill ha som inte tär på jordens resurser. Vi måste sluta förstöra vår planet och måste basera allt vi gör på hållbarhet.

– Därför måste vi utforska nya affärsmodeller, till exempel hur man hyr produkter i stället för att köpa eller har möjlighet att laga sådant som går sönder. På tio års sikt kommer det mesta att baseras på data och information. Världens största hotell är inte fysiskt utan finns som tjänst.

Hur kommer framtiden att se ut när 60 procent av de yrken som finns i dag är borta om 10-15 år?

– Vi kommer att behöva bygga samhället på kreativitet och kultur, där vi värnar om de mänskliga värdena. Nio miljarder människor måste ha ett relevant liv. I framtiden är vi alla designers som utvecklar innovationer!