Möt hjärnorna bakom Stora Designpriset-finalisten Icomera – Pär Bergström och Patrik Westerlund på designbyrån Shift Design & Strategy.

Vad är det som är så speciellt med er design?
– Tekniken gör det möjligt att ge tågresenärer en stabil uppkoppling till internet under hela resan. Var man än sitter i vagnen ska man ha lika bra möjligheter till uppkoppling.

– Den utgår från brukarbehovet, är lätt att montera och är skräddarsydd för sin miljö. Den monteras i små utrymmen på tåg och designen är anpassad för att göra den lätt att komma åt och serva om det behövs.

– De konkurrerande produkter som finns på marknaden är svåra att skilja från varandra. Vi har tagit fram en egen och modig design till en konservativ marknad. Icomeras gateway är späckad med teknik, och designen ger tekniken rättvisa. Man upplever att det är ett kraftpaket fyllt med funktioner.

 

Icomera – finalist Stora Designpriset 2016

 

Hur har designprocessen sett ut?
– Det har från första början varit ett nära samarbete mellan Shift, Icomera och de som ska använda produkten, vilket varit en förutsättning för att finna de outtalade behoven.

– Elektronikutveckling och designutveckling har skett sida vid sida, en snygg design är inte relevant om den inte får rätt ingångsfaktorer som ska nå de affärsmässiga målen. Vi gjorde ett ordentligt förarbete och har arbetat mot en målbild, men utvecklat, förändrat och förstärkt produkten och designen längs med vägen.

Vilka utmaningar har ni stött på längs med vägen?
– Vi insåg ganska snabbt att vi ville ta fram en produkt som överträffar förväntningarna och samtidigt talar ett eget språk. Det är många som berörs av den, så det var viktigt att engagera olika intressenter under projektets gång. Därför arbetade vi för att få även säljkåren engagerade så att de är stolta över att sälja produkten.

– En klassisk utmaning är att komponenter utvecklas i snabb takt, och de kanske inte är desamma i början och slutet av ett projekt – under den tiden kan en hel del ha hunnit hända. Då får man ta ett omtag och tänka nytt.

Vilka affärsmärsmässiga fördelar vinner ni med en god design?
– Med den nya designen har Icomera skapat en varumärkesidentitet som står för teknisk excellens, innovation, kvalitet och robusthet och som sticker ut på marknaden.

– Designen är genomarbetad in i minsta detalj, vilket speglar tekniken som ligger bakom produkten.

Varför tror du att ni gått till final?
– Vi har tagit fram en design som stärker Icomeras varumärke, och som medarbetarna är stolta över. Designprocessen har präglats av samtidig utveckling av produkt, design och teknik längs med vägen. Vi har introducerat ny teknologi och nya sätt att tänka till tågindustrin, som traditionellt sett varit väldigt konservativ.

– Projektet har varit en affärsmässig framgång, både för Icomera och för slutkunderna. Icomera säljer mer av sin produkt, och tågleverantörerna kan garantera sina resenärer en bättre resupplevelse – vilket leder till nöjda kunder och ökad omsättning. I botten finns en designstrategi som är kopplad till avkastning och mål.