Vilken är SVID:s viktigaste fråga?
– Att ta till vara de små och medelstora företagens behov när det gäller designfrågor. Att på djupet förstå deras utmaningar. Vi håller just nu på att ta fram en verksamhetsplan där vi har ett tydligt fokus på just den typen av företag. De utgör kärnan i den svenska välfärden – mår de bra, mår också resten av samhället bra.

När du tillträdde ditt nya jobb i början av september sa du att SVID:s uppdrag är att främja designtänkande. Vad menar du konkret med det?
– Att sprida budskapet att design är lönsamt, och en motor i företagens utvecklingsprocesser. På senare tid har design hamnat lite i skymundan av andra begrepp som entreprenörskap och innovation. Det är dags att fokusera på betydelsen av designmetodik igen. Design, innovation och entreprenörskap hör ihop.

Hur arbetar ni?
– Grunden i SVID:s arbete utgår från designmetodik. Oavsett om vi stöttar företag, organisationer eller myndigheter arbetar vi utifrån en väl beprövad metodik.  Generellt sett börjar man med att identifiera behovet eller problemet. I nästa steg, analysfasen, ställer man upp kraven som produkten eller tjänsten ska svara upp mot. Därefter tar man fram olika lösningar som testas – till exempel genom prototyper. Sista steget är att utvärdera och reflektera.

Vad har ni på gång?
– Vi arbetar vidare med projekten Förnyelselabbet och Innovationsguiden, som vi driver åt Sveriges Kommuner och Landsting. Fokus ligger på offentliga aktörer och deras samverkan med varandra. Genom att ge dem designverktyg kan de själva lösa utmaningarna de ser i sin dagliga verksamhet. Kommunerna står på kö för att få vara med.

Vilket är målet med dem projekten?
– Att få fram förslag som ska kunna förbättra olika typer av samhällstjänster, bland annat inom vården. Förslag och idéer som utgår från användarens perspektiv. Resultatet blir bättre och effektivare samhällstjänster åt oss alla.

Vilket är ditt bästa tips till det företag eller den organisation som vill använda sig mer av design?
– Kunskap om design gör dig till en bättre designköpare och se till att ta in en designer eller designbyrå tidigt i processen. En öppen dialog i ett tidigt skede ger nya insikter som förhoppningsvis gör att projektet blir mer framgångsrikt och håller en högre kvalitet.