Serendipity investerar i och utvecklar teknikbolag som kommersialiserar produkter som bygger på akademisk forskning, samt investerar i mogna entreprenörsledda bolag. Alla Serendipitys investeringar görs med ett långsiktigt perspektiv.

Kamjar Hajabdolahi har ansvaret för att identifiera nya investeringar. Det innebär att han tillsammans med Serendipitys team träffar över 350 bolag per år, det vill säga nästan ett bolag per dag. Design är en viktig parameter när de beslutar om vilka nya bolag som eventuellt ska plockas in i portföljen.

– Vi fokuserar mycket på globala trender och hur produkten eller tjänsten i fråga påverkas av dessa. Vi märker tydligt att design blivit ett allt viktigare konkurrensverktyg. Det är också viktigt att designen har förmåga att hålla över tid och överleva eventuella teknikskiften.

– När vi diskuterar design gör vi det med ett brett perspektiv. Det handlar om alla interaktionsytor mellan konsument och innovation. Design spelar i många fall en nyckelroll för funktionalitet, materialval, produktion och paketering, säger Kamjar Hajabdolahi.

 

Patientanpassad design

Ett exempel i Serendipitys portfölj där designen spelar en viktig roll är Episurf Medical, ett företag som utvecklat ett patientspecifikt ledimplantat. Teknologin är patenterad och innebär att man designar implantat utifrån 3D-modeller baserade på MRI-bilder av patientens knä. Varje implantat är patientunikt och anpassad till varje persons specifika anatomi vilket möjliggör snabba och kostnadseffektiva ingrepp med hög precison.

– Det är av yttersta vikt att implantatet hamnar rätt då det dels ska växa fast med benet, dels interagera med motsatt knäled. Om implantatet inte följer knäledens topografi skadar det brosket på motsatt sida. Därför levereras varje implantat tillsammans med ett kirurgiskt verktygsset som också är anpassat till varje patient och som underlättar ingreppet, säger Kamjar Hajabdolahi.

 

Svensk design har gott rykte

Ett annat exempel är Voff Science som producerar djurfoder. Voffs produkter utmärks av att de produceras med samma kvalitetskrav som livsmedel för människor, med naturliga ingredienser och lokala råvaror.

– Här jobbar vårt eget inhouse-designteam just nu med att ta fram ett nytt koncept som tydligare ska kommunicera till marknaden att det här är en super-premiumprodukt. Men den nya designen handlar inte bara om estetik, det handlar om att bygga in intelligens i konceptet som baseras på vår kunskap om marknaden, hur vi ska differentiera oss och hur vi kan attrahera nya kundsegment utan att tappa vårt befintliga.

– När det gäller produkt- och förpackningsdesign är vi väldigt måna om att kunna vara så kreativa som möjligt genom att tänka ”inom boxen”. Produktionssystem är oftast svåra att ändra på, särskilt när det gäller produkter som måste uppfylla regulatoriska krav. Det sätter självklart vissa ramar för designarbetet men det får aldrig vara en begränsning utan just bara ramar.

 

Sverige är i framkant

Kamjar Hajabdolahi tycker att Sverige hävdar sig väl i den internationella konkurrensen när det gäller design, och förmågan att göra den kommersiellt framgångsrik.

– Du skulle bli förvånad hur många gånger jag har träffat internationella bolag som på något sätt har haft samröre med svenska designers. Sverige har ända sedan 1850-talet haft framgångsrika företag inom allt från industri till möbler och kläder som varit väldigt duktiga på design och som framför allt haft förmågan att förstå vilken design som fungerar på marknaden. Vi har skapat en miljö i Sverige där vi verkligen får lov att tänka design, säger han.