13
feb
2018

Startupansvarig: Design en självklarhet hos nystartade företag

I dag är design en lika självklar del som IT och management i startupsverige, menar Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet.

En stor del av Marie Walls arbete går ut på att träffa startups, samt inkubatorer och riskkapitalister som stöttar startups. För att lyssna in vilka utmaningar de upplever som störst hinder för att kunna växa i Sverige. Utmaningarna tar hon sedan med sig och förtydligar i samtal med politiker och tjänstemän på olika departement. Så att de ska kunna bidra till bättre förutsättningar för nystartade företag.

 

Sverige världsbäst på innovation

Tidig bredbandsutbyggnad och hemdator. Det är två faktorer som ofta sägs ha bidragit till Sveriges IT-mognad och styrka som startup-nation. En annan faktor som inte nämns lika ofta är hur det nordiska rena designspråket samt vår syn på användarvänlig och kvalitativ smart design gett oss en konkurrensfördel i den digitala världen.

I rapporten ”The Geography of Europe’s Brain Business Jobs” som forskningsinstitutet ECEPR gav ut hösten 2017, listas fyra typer av kompetens som behövs för att bygga ett starkt ekosystem för innovation och startups. Forskning, IT-kompetens, ledarskap och erfarenhet att skala upp en verksamhet, samt ett starkt kreativt kluster. Sverige hamnar på första plats i rapporten, där 28 europeiska länder jämförts.

– Det faktum att Sverige och Stockholm har en god tillgång på IT-kompetens såväl som kreativ kompetens inom områden som musik, reklam och design, är grunden till vår framgång. De kreativa kompetenserna är minst lika viktiga som IT-kompetensen för ett starkt innovativt ekosystem, säger Marie Wall.

 

"Att anlita experter på design för att utveckla sin produkt eller tjänst är inte konstigare än att man tar in en jurist för att skriva ett avtal."

Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet

Marie Wall startupansvarig Näringsdepartementet

Design en framgångsfaktor

Exempel på branscher där just kombinationen av IT och traditionell kreativ kompetens är nyckeln är music tech- och spelbranschen. Här finns många företag som bidragit till Sveriges ledarposition.

Ett annat exempel på var designen kommer in som en framgångsfaktor är kopplingen till den cirkulära ekonomin. I vårt i dag uppkopplade samhälle måste vi designa processer som hänger ihop mellan en mängd aktörer för att skapa värdekedjor som ger så lite spill som möjligt.

– Som designföretag måste man ha förmågan att ta sig an just denna processdesign. Vilka konsekvenser bidrar jag till före och efter min produkt och hur hänger de ihop med resten av världen, säger Marie Wall.

 

Självklart med design thinking

Design thinking är en metod utvecklad av och för traditionella designföretag, men som i dag även används för att utveckla processer och tjänster. För unga startups är det ett självklart verktyg. En medveten designstrategi för att utveckla produkter, processer och tjänster – både visuellt och funktionellt – är inte längre en konkurrensfördel för unga företag utan ett måste för överlevnad och finansiering. På en del startups finns designkompetensen internt, på andra tar man in den via designbyråer.

– Att anlita experter på design för att utveckla sin produkt eller tjänst är inte konstigare än att man tar in en jurist för att skriva ett avtal. Insikten att man behöver den här kunskapen är mer utbredd i dag än på 90-talet, säger Marie Wall.