Erika Lagerbielke är professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet, och är en av de sju jurymedlemmar som vridit och vänt på de bidrag som nominerats till Stora Designpriset.

– Vi försöker förstå hur de har tänkt, jobbat och vilka aspekter som varit viktiga. Vi tittar på siffror men också på kvalitet som inte är mätbar. Till viss del liknar vårt arbete designprocessen, säger hon.

 

Bidragen bedömda av juryn

I början av mars möttes juryn och gick igenom alla bidrag som lämnats in. Vanligtvis brukar ett hundratal nomineras. De som motsvarar kraven på en genomarbetad idé och genomförande, användarnytta, hållbarhet – men också att produkten bidragit med lönsamhet åt företaget – går vidare i processen.

– Vi bedömer även hantverket bakom designen. Hänger det ihop till en enhet, vilka material, ytor, färgsättning har man använt, är den informativ och intressant?

Kan det bli en subjektiv bedömning?
– Nej, det tycker jag inte. Vi i juryn bidrar med olika perspektiv. Som konstnär och designer menar jag att det går att prata om kvalitet utan att det blir ett subjektivt tyckande.

– Ingen design kommer fram av en slump. Bakom framgångsrik industridesign finns en lång process där designern utvärderat, förbättrat och testat funktionaliteten och nyttan.

 

Design både konstnärlig och intellektuell

Design är både konstnärligt och intellektuellt, och har starka förankringar i två helt olika tankeprocesser, vilket ställer höga krav på den som arbetat fram designen, förklarar Erika Lagerbielke. De som sticker ut i mängden har tillfört ett nytt perspektiv, en ny tanke.

Tävlingen är initierad för att peka på designens affärsmässiga kvaliteter i företagen. Det är få företag som fortfarande känner till att det är lönsamt med design, och här blir vinnaren en förebild.

– Det finns förutfattade meningar om att design kostar, att det är dyrt att anlita designkonsulter. Vi vill visa att en produkt med en bra design kan lyfta ett företags affär, säger Erika Lagerbielke.

 

Svår att vinna Stora Designpriset

Efter den första gallringen väljs fem finalister ut, som kallas till intervju. Finalisterna presenteras på Stora Designprisets webbplats den 28 april. Efter intervjuerna samlas juryn och utser en vinnare. Priser delas ut den 12 maj. Det är svårt att vinna Stora Designpriset. De designer och företag som får priset får också, förutom en kvarts miljon kronor, ett officiellt erkännande av sitt arbete.

– Vi hoppas att priset ska stärka företaget, designleverantören och deras samarbete och inspirera till att våga mer, säger Erika Lagerbielke.