Det blir mer och mer uppenbart hur mycket luftkvaliteten påverkar vår hälsa och hundratals miljoner människor är ovetandes drabbade av kol. Det går inte att bota sjukdomen men upptäcker man den tidigt kan man tydligt förbättra livskvaliteten genom medicinering.

Vad utmärker er design?
– Vi ville att vår produkt skulle prata mer hälsa än sjukdom och tydligt differentiera sig från de vit- och pastellfärgade medicintekniska produkter som finns på marknaden. Vår spirometer är svart och inspirerad av sport och konsumentelektronik. Medicintekniska produkter är i regel också mycket dyra. Målet har hela tiden varit att skapa en så bra användarupplevelse till så låg kostnad som möjligt. Vi har utnyttjat smarttelefonens intelligens och kompletterat med kostnadseffektiv och god design.

Vilket problem löser den?
– Den tillgängliggör spirometri, både pris- och användarmässigt. Genom att mäta lungkapaciteten kan den hjälpa till att diagnosticera problem som har med andning och luftvägar att göra, på ett tidigt stadium – något som tidigare bara kunde göras med dyra apparater hos specialister. Redan under vårt första år blev vi världens mest använda spirometer.

Hur har designprocessen sett ut?
– Saker som du upplever i ett sammanhang påverkar vad du förväntar dig i andra sammanhang, så kallad expectation transfer. Allt som är krångligare att betala med än Swish kommer du att uppleva som dumt. Det tog vi fasta på. Formmässigt har vi tittat på livsstilsprodukter och försökt hålla produkten så kompakt och liten som möjligt. Användaren får ledtrådar om hur den används, till exempel med ett tumavtryck som visar hur man ska hålla i den.

Hur motiverar ni kostnaden för designen?
– Själva grundförutsättningen har varit att hitta det mest kostnadseffektiva sättet utan att göra avkall på upplevelse och kvalitet. Det har skapat tydlighet i hela utvecklingsprocessen. Att skapa jättekomplexa och dyra lösningar var aldrig aktuellt utan uppgiften var precis tvärtom.

Varför tror du att ni är en av fem finalister i Stora Designpriset 2017?
– Vi visar att design kan lösa viktiga och komplexa problem. Att den inte bara handlar om formgivning utan om att skapa koncept, nya affärsmodeller och sätt att tänka. Vår produkt är också ett exempel på demokratisk design, som gör mycket för många.