Zenit Design grundades 1994 av fyra industridesigners. Drygt tjugo år senare har skaran utökats med konstruktörer och grafiska designers. Skillnaden mellan då och nu är att designprocessen är mer komplex i dag, anser Johan Lundgren.

– Tjänsteutbudet har ökat med till exempel service design, interaktionsdesign och brand identity – varumärkesstrategi. Förr tittade man mindre på kontexten, i vilka sammanhang som formgivningen skulle göra nytta. I dag ska designen linjera med hela företagsidén.

 

Att anlita designbyrå stödjer affärsmålen

Design gör en enorm nytta och är ett måste för att stödja företagen i affärsmålen enligt Johan.

– Målen kan till exempel bestå av att bredda målgruppen, effektivisera produktionen eller generera merförsäljning. En genomtänkt designstrategi ger en stark potential till företaget som kanske ska omforma sitt varumärke.

Konstruktion och design hänger ihop och ska gärna vara så innovativ som möjligt, menar Johan. Därmed går utvecklingen åt rätt håll, där det finns krav på att både kund och marknad ska bli nöjda. Lösningarna ska vara så effektiva som möjligt och ge ett mervärde, till exempel i form av ergonomi eller klimatmässig hållbarhet. Då kan ”vision into value” vara till hjälp, där designbyrån kan vara med från början och skapa visioner med kundens produkter som grund. Varorna får ett nytt värde med hjälp av design, till exempel ökad vinst eller sänkta tillverkningskostnader.

– Ibland kan uppdragen handla om att hitta rätt produkt till företagets målgrupp. Då behöver design och konstruktion stödja varandra, där vi hjälper kunderna hela vägen från första idén till en helt färdig produkt.

 

Teknik i vantar och mössor

Johan Lundgren berättar om en innovation, där två killar till en början ville producera en slags värmeskosula. Idén utvecklades till en strumpa där värmetrådar stickades in i tyget, och där ett batteripaket kommunicerar med strumpan. Batteripaketet är i sin tur kopplat till en app, där man kan styra värmen i höger respektive vänster strumpa via mobilen.

– Tekniken kan appliceras på exempelvis vantar och mössor och caset visar hur olika professioner samverkade för en design- och konstruktionslösning. Innovationsföretaget ville inte utforma kläderna, deras fokus var att leverera tekniken.

Zenits roll i projektet, utöver formgivning och konstruktion, var att hitta kreativa lösningar på hur produktens olika delar skulle konfigureras. En utmaning var att kontaktera ett plagg med ett hårt batteripaket och samtidigt möta krav och begränsningar kring slitstyrka, tvättbarhet och ergonomi.

– Jag är stolt över att vi kan hjälpa våra kunder hela vägen för att ta fram nya produkter. Det gäller både små detaljer och hela slutprodukten. Det är väldigt roligt när vi får mejl om att vi har lyhörda och kompetenta konstruktörer eller att en symaskin sålt slut på lagret för första gången tack vare oss!