De fem finalisterna i Stora Designpriset 2020 kommer att få åka till världsutställningen Expo i Dubai 2020. Resan kommer att ske 10-13 november och omfattar premilinärt:

• Besök på Expo2020 – vi ser den svenska paviljongen The Forest och guldkorn från andra länder i utställningen.
• Deltagande i ”Urban Tech Talks by Sweden” – Hur bidrar industridesignlösningar till hållbara städer?
• Kvällsmingel i den svenska paviljongens takbar, med design- och näringslivsaktörer från regionen.
• Besök av Designveckan och Cityscape Trade Show.
• Nätverksmöte med Swedish Business Council UAE och intressanta svenska företag på plats i regionen.