sv / eng
Följ oss
Producerande företag: Hövding Sverige

Hövding är en airbag för cyklister, en unik lösning för att slippa bära traditionell cykelhjälm på huvudet. Genom att använda algoritmer och mjukvara analyserar Hövding cyklistens kroppsrörelser. Vid en olycka reagerar Hövding på det onormala rörelsemönstret och utlöser airbagen. Uppblåst skyddar airbagen upptill 8 ggr mer än en traditionell hjälm. Hövding erbjuder både frihet och säkerhet till en växande grupp urbana cyklister!