sv / eng
Följ oss
06
OKT
2017

”Design, innovation och entreprenörskap hör ihop”

Posted By :
Comments : Off

Kristina Frisk utsågs till Årets Uppfinnarkvinna 2016. Som ny tf vd för SVID är hennes främsta uppgift att sprida budskapet att design är lönsamt och en motor i företagens utvecklingsarbete.

Kristina_frisk

Kristina Frisk, Årets Uppfinnarkvinna 2016 och tf vd för SVID.

Vilken är SVID:s viktigaste fråga?
– Att ta till vara de små och medelstora företagens behov när det gäller designfrågor. Att på djupet förstå deras utmaningar. Vi håller just nu på att ta fram en verksamhetsplan där vi har ett tydligt fokus på just den typen av företag. De utgör kärnan i den svenska välfärden – mår de bra, mår också resten av samhället bra.

När du tillträdde ditt nya jobb i början av september sa du att SVID:s uppdrag är att främja designtänkande. Vad menar du konkret med det?
– Att sprida budskapet att design är lönsamt, och en motor i företagens utvecklingsprocesser. På senare tid har design hamnat lite i skymundan av andra begrepp som entreprenörskap och innovation. Det är dags att fokusera på betydelsen av designmetodik igen. Design, innovation och entreprenörskap hör ihop.

Hur arbetar ni?
– Grunden i SVID:s arbete utgår från designmetodik. Oavsett om vi stöttar företag, organisationer eller myndigheter arbetar vi utifrån en väl beprövad metodik.  Generellt sett börjar man med att identifiera behovet eller problemet. I nästa steg, analysfasen, ställer man upp kraven som produkten eller tjänsten ska svara upp mot. Därefter tar man fram olika lösningar som testas – till exempel genom prototyper. Sista steget är att utvärdera och reflektera.

Vad har ni på gång?
– Vi arbetar vidare med projekten Förnyelselabbet och Innovationsguiden, som vi driver åt Sveriges Kommuner och Landsting. Fokus ligger på offentliga aktörer och deras samverkan med varandra. Genom att ge dem designverktyg kan de själva lösa utmaningarna de ser i sin dagliga verksamhet. Kommunerna står på kö för att få vara med.

Vilket är målet med dem projekten?
– Att få fram förslag som ska kunna förbättra olika typer av samhällstjänster, bland annat inom vården. Förslag och idéer som utgår från användarens perspektiv. Resultatet blir bättre och effektivare samhällstjänster åt oss alla.

Vilket är ditt bästa tips till det företag eller den organisation som vill använda sig mer av design?
– Kunskap om design gör dig till en bättre designköpare och se till att ta in en designer eller designbyrå tidigt i processen. En öppen dialog i ett tidigt skede ger nya insikter som förhoppningsvis gör att projektet blir mer framgångsrikt och håller en högre kvalitet.


Det här är Kristina Frisk

Uppdrag: Tillförordnad vd för Stiftelsen Svensk Industridesign.

Bakgrund: Utbildad designer och psykolog. Har drivit eget designkonsultföretag med kunder som IKEA, Cabby Caravan, Mölnlycke/SCA och Höganäs Keramik. Startade för sex år sedan Caresumables AB där hon bland annat utvecklade tre olika medicintekniska engångsprodukter för tandvård som hon har patent och mönsterskydd på.

Utmärkelser: Utsågs till Årets Uppfinnarkvinna 2016 av Sveriges Uppfinnarförening och ALMI Företagspartner.

Om SVID: Stiftelsen Svensk Industridesign är en oberoende organisation som arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning. SVID arbetar för att stödja svenskt näringsliv genom att utveckla och förmedla kunskap och kompetens inom industriell design. Verksamheten finansieras i huvudsak via bidrag från Tillväxtverket, som har Näringsdepartementets uppdrag att stärka företagens konkurrenskraft och utveckling samt underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Kristinas Frisks tips för att lyckas med design

  • Kunskap om design gör dig till en bättre designköpare
  • Ta in en designer eller designbyrå tidigt i processen
  • Ha en öppen dialog